Ontwikkelen

ontwikkelen

Iedereen wil veranderen, maar niemand wil veranderd worden.

Veranderen gaat over loslaten van het oude en omarmen van het nieuwe. Het gaat om permanent veranderen. Ontwikkelen!
De praktijk is weerbarstig, ik hoor het u denken, en dat is ook zo. Dat maakt ontwikkelen en veranderen uitdagend en dynamisch. Ik maak de ontwikkeling in- en overzichtelijk, levendig en vooral leuk. Dat doe ik door de intrinsieke motivatie aan te wakkeren.
Hoe? Ik verbind medewerkers, die het werk uitvoeren, aan het veranderdoel. Zij krijgen het woord en worden uitgedaagd betekenis te geven aan de verandering. De leiding heeft een ondersteunende en faciliterende rol bij het in kaart brengen van de effecten, plannen maken en uitvoeren. Met deze werkwijze wordt direct gewerkt aan de borging van de verandering.