Mijn werkwijze

Mijn meerwaarde zit in mijn integrale aanpak, waarbij processen en mensen in een organisatie met elkaar verbonden worden. Ik help organisaties om de visie te vertalen naar concrete veranderstappen. De veranderstappen verbind ik aan wat werkelijk waarde toevoegt voor de cliënt. De cliënten worden dan ook actief betrokken bij verandertrajecten.

Op een inspirerende wijze werk ik samen met teams aan verbeteren van de kwaliteit van zorg. Samenwerken, eigenaarschap en eigen regie zijn hierin sleutelwoorden. Door zowel de grote lijn in de gaten te houden en ook details uit te werken, krijg ik snel vertrouwen van opdrachtgevers.

Uw strategie en visie wordt op betrouwbare wijze uitgewerkt.

“Ik luister naar wat de client echt wil. Wat diep van binnen zachtjes fluistert is te horen! Ik leer medewerkers echt te luisteren. Dan pas komt de passie weer naar boven.
Binnen het spanningsveld van willen, is het de kunst je kracht benutten. Mantelzorgers en medewerkers werken om te bereiken dat de cliënt een mooie dag te laten beleven! Dat is wat ertoe doet en wat mij drijft.”

Sterk in zorg en (verander)processen

Bij Hester Jippes Advies en Begeleiding kunt u terecht voor:

Hester Jippes

Hester Jippes

Advies en Begeleiding